Izdelki

Modeli so zasnovani na dvosteberni tehniki vodenja loka žage, ki je lahko na masivnih okroglih stebrih ali pa na prednapetih linearnih vodilih

Vpenjanje obdelovancev, regulacija spuščanja loka žage in podajanje obdelovancev je delno ali v celoti avtomatizirano.

Kategorije