Izdelki

V proizvodnjih procesih lahko nastajajo hlapi tekočin, ki se pomeša z zrakom v delovnem področju.

Ta zrak zajemamo, in iz njega izločimo tekočino.

 

Ttakšni primeri so:

  • hlapi emulzij v zraku oz. delovnem prostoru strojev
  • hlapi oljnih megel pri obdelavi

 

Izločevanje - filtriranje trdnih delcev iz odsesovanega zraka lahko izvajamo:

  • z mehansko filtracijo zraka
  • z elektrostatičnimi postopki čiščenja zraka

Kategorije