Izdelki

V proizvodnjih procesih lahko nastajajo trdni delci, ki jih je potrebno odsesovati in filtrirati iz zajetega zraka

 

Ttakšni primeri so:

  • odrezki pri odvzemanju materiala
  • prah ki nastaja med obdelavo

 

Izločevanje - filtriranje trdnih delcev iz odsesovanega zraka lahko izvajamo:

  • mehanska filtracija zraka
  • mokra filtracija zraka

Kategorije